Menu Sluit

Met de heraanleg van de Handelslei wil de gemeente Brecht niet alleen een oplossing bieden voor de slechte staat van deze belangrijke verkeersas, maar ook meteen ondergronds de nodige rioleringswerken uitvoeren. Een stap vooruit voor bewoners en winkeleigenaars waar er naast autobestuurders ook meer aandacht is voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en waar oog is voor groen in het straatbeeld. De werken zullen onvermijdelijk op korte termijn voor de nodige hinder zorgen, maar we streven ernaar om die hinder zo beperkt mogelijk te houden.

De voorbereidende nutswerken zijn afgerond, 18 april start de aannemer met de eigenlijke weg- en rioleringswerken. Er wordt gewerkt in twee fasen: fase 1 tussen de Brechtsebaan (N115) en de inrit van de Aldi en fase 2 tussen de inrit van de Aldi en de Frans de Meyerstraat. Bekijk een algemeen overzichtsplan van hoe het nieuwe stuk rijweg eruit zal zien. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind 2024. 

Fasering

Fase 1

Tijdens de twee fases is de weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

Fase 1: vanaf kruispunt gewestweg tot halverwege inrit Aldi (start vanaf 18 april 2024 - duurt 70 kalenderdagen): 

  • het realiseren van opbraak bestaande wegenis en riolering;
  • aanleg nieuwe riolering en realisatie huisaansluitingen, kolkaansluitingen;
  • eventueel uitvoeren van wachtbuizen i.k.v. nutsleidingen;
  • uitvoering van de rijweg met kantstroken+borduren tot en met toplaag asfalt;
  • aanleg minderhinder steenslag voor toegankelijkheid opritten.

De weg wordt tijdens de werken van deze fase 1 afgezet halverwege de inrit Aldi met doel dat deze inrit steeds bereikbaar moet zijn via de kanaalzijde. Tijdens deze fase is de weg dus volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan wel nog beperkt van de Brugstraat richting Aldi en terug rijden. 

Fase 2

Tijdens de twee fases is de weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

Fase 2: inrit Aldi tot aan Frans de Meyerstraat (aansluitend aan fase 1 - duurt 35 kalenderdagen): 

  • het realiseren van opbraak bestaande wegenis en riolering;
  • aanleg nieuwe riolering en realisatie huisaansluitingen, kolkaansluitingen ;
  • eventueel uitvoeren van wachtbuizen i.k.v. nutsleidingen;
  • uitvoering van de rijweg met kantstroken+borduren tot en met toplaag asfalt
  • aanleg minderhinder steenslag voor toegankelijkheid opritten

Ook tijdens deze fase blijft de weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan beperkt wel nog van het kruispunt tot aan de Aldi en terug. 

Aansluitend aan fase 1 en 2 zal de bovenbouw van de Handelslei (asfalt) nog afgewerkt worden.

Actuele hinder en omleidingen

Lijnbussen en schoolvervoer

Lees hier meer

Gemotoriseerd verkeer

Lees hier  meer

FIetsers en wandalaars

Lees hier meer