Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 18/01/2022 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Windturbines te Henxbroek zn, Wehaegensche Heyde zn te 2960 Brecht en Weilandweg zn, Brandweg zn, Meirenweg zn, Sluiskensweg zn, Sint Lenaartseweg ZN te 2990 Wuustwezel

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Windturbines te Henxbroek zn, Wehaegensche Heyde zn te 2960 Brecht en Weilandweg zn, Brandweg zn, Meirenweg zn, Sluiskensweg zn, Sint Lenaartseweg ZN te 2990 Wuustwezel

 • 18/01/2022 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Mergel 5

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Mergel 5

 • 18/01/2022 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Condordreef 8

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Condordreef 8

 • 14/01/2022 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstraat 93

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstraat 93 

 • 14/01/2022 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstraat 93

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstraat 93 

 • 14/01/2022 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Prinsstraat zn.

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Prinsstraat zn. 

 • 14/01/2022 - OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET ONTWERP VAN PLAN-MER EN OVER HET ONTWERP VAN HET VLAAMS GEDEELTE VAN HET BELGISCH PROGRAMMA VAN HET EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN, VISSERIJ EN AQUACULTUUR (EFMZVA) 2021-2027

  Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021-2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie.  De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij.

   

  Voor het Programma EFMZVA 2021-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht

   

   

  Het ontwerp van het plan-MER ligt ter inzage van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022

   

   

  De kennisgeving ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2960 Brecht. De aanvraag kan worden ingekeken op afspraak. U kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 0800 3 2960.

  De kennisgeving is ook te raadplegen:

   via de website van het Team Mer   
   via www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER
   via de website van gemeente Brecht

   

   

  De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen op onderstaand adres of e-mailadres:

   

  Departement Landbouw en Visserij – Dienst Visserij

  Plan-MER 0269 – EFMZVA

  Koning Albert II-laan 35 bus 40

  1030 Brussel

  departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’)
  Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis

   

   

  Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

   

 • 14/01/2022 - OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET ONTWERP VAN HET PLAN-MER EN HET ONTWERP VAN HET VLAAMS STRATEGISCH PLAN VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 2023-2027

  Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023-2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115.

   

  Het ontwerp van het plan-MER ligt ter inzage van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022

   

   

  De kennisgeving ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2960 Brecht. De aanvraag kan worden ingekeken op afspraak. U kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 0800 3 2960.

  De kennisgeving is ook te raadplegen:

   via de website van het Team Mer
   via de website van het Departement Landbouw en Visserij
   via de website van gemeente Brecht

   

   

  De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen op onderstaand aders of e-mailadres:

   

  Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal

  Plan-MER PL0272 – GLB

  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel

  departement@lv.vlaanderen.be
  Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis

 • 13/01/2022 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Pallieterlaan 6A

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Pallieterlaan 6A

 • 13/01/2022 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Kemphaanlaan ZN

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Kemphaanlaan ZN