Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 20/04/2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek Moskoeylaan 32A

  Bekendmaking openbaar onderzoek Moskoeylaan 32A 

 • 20/04/2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek Rommersheide A 2

  Bekendmaking openbaar onderzoek Rommersheide A 2 

 • 19/04/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kerkhovenakker laan D 14

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kerkhovenakkerlaan D 14 

 • 19/04/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Baan op Sas 2 14 A

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Baan op Sas 2 14A 

 • 16/04/2021 - project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 - publieke raadpleging milieueffectrapport

  Context van de raadpleging

  België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

  Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

  Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging.  

  Duur van de raadpleging

  Van 15 april tot 15 juni 2021.

  Documentatie

  Het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan zijn beschikbaar op https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/projec...

  Raadpleging van het publiek

  De commentaren en adviezen worden aan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gericht binnen de voor de raadpleging gestelde termijn:

  elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
  per post:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Publieke Consultatie Doel 1 en 2
  Albert II-laan, 16
  1000 Brussel

  De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.

   

   

 • 15/04/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brugstraat 23

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brugstraat 23 

 • 15/04/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Baan op Sas 2 21A

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Baan op Sas 2 21A 

 • 15/04/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kabouterlaan 14

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kabouterlaan 14 

 • 15/04/2021 - Belastingreglement op standplaatsen op openbaar domein

 • 14/04/2021 - Bekendmaking -openbaar onderzoek - straatnaamgeving Huppeldepupstraatje

  De naam Huppeldepupstraatje werd op 8 april 2021 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld als nieuwe straatnaam voor de trage wegverbinding gelegen langsheen de parking van basisschool De Schakel.

  Schriftelijke bezwaren en/of opmerkingen kunnen afgegeven worden op het gemeentehuis (dienst omgeving / CRAB Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via het e-loket (https://www.brecht.be/e-loket/bezwaar-nieuwe-straatnaam), uiterlijk op 14 mei 2021.