Menu Sluit

Lokaal overleg kinderopvang (LOK)

Omschrijving

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven,...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Samenstelling

Het LOK bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.
De adviesraad is samengesteld uit een een afvaardiging van

  • lokale actoren, rekening houdend met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren;
  • gebruikers;
  • lokaal bestuur (gemeenteraadsleden, leden van de OCMW-raad en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn) met waarnemende en adviserende taak echter zonder stemrecht.

De voorzitter van het LOK, welke geen binding heeft met enige voorziening die in de gemeente een opvangfunctie vervult, heeft binnen het LOK geen stemrecht. Ook de penningmeester heeft geen stemrecht.

De schepen van jeugd, de voorzitter, de penningmeester en de consulent kinderopvang vormen het dagelijks bestuur en bereiden de algemene vergaderingen voor.

Vergadering

Het LOK vergadert 3 x per jaar.

Dienst buitenschoolse opvang en onderwijs

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Openingsuren
ma:
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:00 - 16:00
Op afspraak
18:00 - 20:00
Op afspraak
di:
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:00 - 16:00
Op afspraak
wo:
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:00 - 16:00
Op afspraak
do:
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:00 - 16:00
Op afspraak
vrij:
09:00 - 12:00
Op afspraak
03 203 21 50
Alle dagen telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren.