Menu Sluit

Handhaving

Omgevingshandhaving voor een leefbare gemeente

Als bestuur willen we onze gemeente leefbaar houden en over die leefbaarheid waken. Daarom hechten we veel belang aan omgevingshandhaving. Dat gaat niet zonder de regels inzake stedenbouw en milieu goed op te volgen en na te leven. De gemeente heeft dan ook een omgevingshandhavingsvisie met bijhorende prioriteitenlijst in het kader van het handhavingsbeleid goedgekeurd. Deze prioriteitenlijst dient als leidraad voor een efficiënte en doeltreffende aanpak.

Omgevingshandhavingsvisie

Gemeente Brecht (2024 – 2028)
Het nastreven van een mooie leefbare gemeente, zowel voor huidige als toekomstige generaties.

Omschrijving
Mooie planningsprincipes, maar ook voorschriften en voorwaarden opgenomen in omgevingsvergunningen, blijven dode letter als de naleving ervan niet kan worden afgedwongen op het terrein. 
Aan de hand van de ‘omgevingshandhavingsvisie’ tracht de Gemeente Brecht een antwoord te bieden op de probleemstellingen rond handhaving. 
Een klare visie met duidelijk gestelde prioriteiten, die als basis dient voor een behoorlijk handhavingsbeleid. Dit rond stedenbouw, milieu en onroerend erfgoed.

Omgevingshandhavingsvisie Gemeeente Brecht (2024 – 2028)
De omgevingshandhavingsvisie beoogt een duidelijke visie waarmee de gemeente aan de slag kan.
De hierin opgenomen ‘prioriteitenlijst’ geeft de gemeente Brecht en meer bepaald de consulent handhaving, stevige handvaten om het werkgebied uit te zetten. 

Consulent handhaving
De gemeentelijke consulent handhaving gaat vanuit het gemeenschappelijke belang te werk. Er wordt objectief, neutraal en betrouwbaar te werk gegaan. 
Consequenties voor anderen worden afgewogen, over gelijkheid en rechtszekerheid van betrokken burgers en bedrijven wordt gewaakt.

Dienst omgeving

Gemeentehuis
Gemeentepark 1, 2960 Brecht
Openingsuren
ma:
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:00 - 16:00
Op afspraak
18:00 - 20:00
Op afspraak
di:
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:00 - 16:00
Op afspraak
wo:
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:00 - 16:00
Op afspraak
vrij:
09:00 - 12:00
Op afspraak
03 203 21 13
Alle dagen telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren.