Archief

Archief

De gemeentearchieven van Brecht vormen een schat van informatie voor historici, genealogen en andere nieuwsgierigen. Zij zijn dan ook een spiegel van de samenleving. De gemeente vervult immers zeer uiteenlopende taken gaande van de administratie van de burgerlijke stand tot ruimtelijke ordening, milieu, onderwijs, cultuur, jeugdbeleid,… Over de jaren heen heeft de gemeente bijgevolg heel wat gegevens verzameld. Vroeger gebeurde dit voornamelijk op papier, maar vandaag gebeurt dit steeds meer digitaal. De gemeente beschikt bijgevolg over een archiefdienst, die ervoor zorgt dat dit erfgoed ook voor de volgende generaties bewaard en consulteerbaar blijft.

1. RAADPLEGEN VAN ARCHIEVEN,COLLECTIES EN BESTUURSDOCUMENTEN

Wie stukken wil komen inkijken kan hiervoor terecht in de leeszaal van het gemeentearchief. Deze vindt plaats na afspraak in de gemeentelijke hoofdbibliotheek (Gemeenteplaats 2, 2960) tijdens de openingsuren van de bib.

Stukken dienen op voorhand te worden aangevraagd via mail bij de archiefdienst (archief@brecht.be). In principe volstaat het om het archief id en de bestandsidentificatie (bv. BEGAB40 0132) uit de inventarissen door te geven van de stukken die u wenst te raadplegen en het onderwerp van uw onderzoek.

De stukken zullen daarop voor u worden klaargelegd in de bibliotheek.

De raadpleging is gratis en gebeurt ter plaatse. Bij een eerste bezoek is er wel een korte registratieprocedure.  U mag de stukken fotograferen zonder flash. U dient daarbij te zorgen dat u geen schade aan de stukken toebrengt. Indien u niet klaar bent geraakt dan kunnen de stukken ook in lezing blijven voor de komende dagen.

De nadere regels kan u terugvinden in het leeszaalreglement.

Wat vind je bij ons?

2. GENEALOGIE EN STAMBOOMONDERZOEK

Parochieregisters en burgerlijke stand ouder dan 100 jaar
Voor stamboomonderzoek kunnen de Parochieregisters en de registers van de Burgerlijke stand die ouder zijn dan 100 jaar online worden geraadpleegd op de website van het Rijksarchief. Om alle beschikbare digitale scans te zien dient u hiervoor ingelogd te zijn.

Tot de Franse periode was het  de taak van de pastoor die zaken over de bevolking bijhield of registreerde. Vaak gebeurde dit in het Latijn. In de parochieregisters worden de dopen, huwelijken en overlijdens geregistreerd.

Bij het doornemen van de parochieregisters is het wel een aandachtspunt dat Sint-Lenaarts en Jukschot (=Sint-Anthonius) apart staan in de lijst van parochies. Dus als je je familie niet kan terugvinden bij de hoofdparochie van Brecht (Sint-Michiel) dan kijk je best ook bij deze twee dochterparochies die in de 18de eeuw  nog van Sint-Michiel afhingen, maar wel vrijheden hadden om dopen te doen.

Vanaf de Franse periode ontstond de burgerlijke stand bij de gemeente zoals we die vandaag nog kennen. In de registers van burgerlijke stand worden de geboorten, huwelijken en overlijdens geregistreerd.

Op  de gemeente bewaren wij de originele registers van de burgerlijke stand vanaf 1797.

Burgerlijke stand jonger dan 100 jaar
Indien je uittreksels wil verkrijgen van akten van de burgerlijke stand die jonger zijn dan 100 jaar dan kan je dit aanvragen bij de dienst bevolking bevolking@brecht.be
 

3. HULP BIJ HET ONDERZOEK

In principe doen wij zelf geen opzoekingen, maar we kunnen u wel adviseren bij uw onderzoek welke archiefstukken u best voor uw onderzoek kan raadplegen. Ook bibliografieën van bestaande gelijksoortige onderzoeken of bronbesprekingen zijn vaak een goed hulpmiddel.

 Hebt u hierover vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

Lezen van handschriften
Het lezen van handschriften is vaak niet gemakkelijk en vergt enige oefening. Als je bepaalde letters niet kunt lezen kun je best op zoek gaan naar woorden waar je dezelfde letter ook ziet staan en het kan zijn dat je dat woord wel herkent en zo de letter kan achterhalen.

Er bestaan ook oefensites voor het lezen van oude handschriften bv. Wat staat daer
 

4. PROJECTEN

Je wenst een tentoonstelling, website of een educatief project uit te werken en zou hiervoor graag de gemeentearchieven gebruiken. Wij verwelkomen ieder project dat de gemeentearchieven meer zichtbaar maakt bij de burger. Neem hiervoor contact op met de archivaris.
 

5. SCHENKING

Je denkt zelf over een waardevolle papieren of fotocollectie te beschikken en wenst deze aan de gemeente te schenken. Het gemeentearchief verwelkomt schenkingen, die passen binnen haar collectieprofiel. Maak hiervoor een afspraak met de archivaris.

 

Subsidie ter bescherming en inventarisering van gemeentelijke archieven 2012-2014