Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 19/10/2020 - OMV2020/381 - Eikenlei 102, 102a - Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020116601

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/381

  Dhr. Jan Adriaenssens namens IMMO LEBO NV en Jan Adriaenssens namens LEURIS NV heeft een aanvraag ingediend voor:stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een hoogspanningscabine (tegen een bestaand bedrijfsgebouw)

 • 18/10/2020 - OMV2020/397 - Schotensteenweg ZN - bekendmaking organisatie openbaar onderzoek (23/10/2020 - 23/11/2020)

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020133910

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/397

  De heer Jan Van Den Ouweland en mevrouw Stéphanie Albers hebben een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over de gedeeltelijke afschaffing van een buurtweg, het ontbossen en kappen van bomen, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, het plaatsen van een bijgebouw en de aanleg van verhardingen.

 • 16/10/2020 - Bekendmaking - aktename - Abdijlaan 38

  Bekendmaking - aktename - Abdijlaan 38

 • 16/10/2020 - Bekendmaking - aktename - De Moerkens 7

  Bekendmaking - aktename - De Moerkens 7

 • 15/10/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Watermanlaan 11

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Watermanlaan 11

 • 13/10/2020 - Bekendmaking - beslissing - Groot Veerle 15-19

 • 13/10/2020 - Bekendmaking - Aktename - Gloriantdreef 17

  Bekendmaking - Aktename - Gloriantdreef 17

 • 13/10/2020 - Bekendmaking - aktename - Bosbesdreef 32

  Bekendmaking - aktename - Bosbesdreef 32

 • 12/10/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Vaartlaan 58

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Vaartlaan 58

 • 12/10/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Berkenlaan 1

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Berkenlaan 1