Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eendrachtstraat 12

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eendrachtstraat 12 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dopheidelaan 15

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dopheidelaan 15 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leemstraat zn.

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leemstraat zn. 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandschel zn.

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandschel zn. 

 • 31/08/2021 - Tijdelijk_politiereglement_Rode_Kruislaan_inrichten_schoolstraat

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nollekensweg 3 - 3A - 5 - 7 - 9

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nollekensweg 3 - 3a - 5 - 7 - 9 

 • 30/08/2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek Pierrelaan 42

  Bekendmaking openbaar onderzoek Pierrelaan 42 

 • 25/08/2021 - openbaar onderzoek over het ontwerp van digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten

  Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

  De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

  De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

  Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

  Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

  Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be . Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken, omgeving@brecht.be 

 • 25/08/2021 - bekendmaking bodemsaneringsproject : ‘Bodemsaneringsproject Brugstraat 115 te Sint-Job-in-‘t-Goor’ (dossiernr. 93740)

   BEKENDMAKING BODEMSANERINGSPROJECT

   

   

  De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat op 5 augustus 2021 bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een bodemsaneringsproject werd ingediend met als titel:

   

  ‘Bodemsaneringsproject Brugstraat 115 te Sint-Job-in-‘t-Goor’ (dossiernr. 93740)

   

  De saneringswerken vinden plaats op volgende percelen:

   

  Kadastraal gekend afd. 5, sectie A, perceelnr. 92/02P

  Kadastraal gekend afd. 5, sectie A, openbaar domein (Hogebaan en Brugstraat)

   

  Dit project omvat volgende inrichtingen en activiteiten:

   

  Nummer (OVAM)         VLAREM-rubriek      Rubriek

  3.1                                   3.6.3.2                  Afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen (inclusief gevaarlijke stoffen – bijlage 2C VLAREM II) – debiet tussen de 5 en 50 m³/h

  2.4                                   53.8.2                   Grondwateronttrekking > 5.000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar

   

   

   

  Het bodemsaneringsproject met bijlage ligt gedurende de periode van 27 augustus 2021 tot 25 september 2021, ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht. U kan het bodemsaneringsproject komen inkijken op afspraak. U kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 0800 3 2960.

  Het bodemsaneringsproject kan ook ingekeken worden in de kantoren van OVAM, na afspraak.

   

   

   

  Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht.

   

   

 • 24/08/2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek Vijverstraat 8

  Bekendmaking openbaar onderzoek Vijverstraat 8