Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 04/02/2021 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 26

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 26

 • 04/02/2021 - Bekendmaking - aktename - Holleweg 15

  Bekendmaking - aktename - Holleweg 15

 • 04/02/2021 - Bekendmaking - aktename - Kruisbooglaan 4

  Bekendmaking - aktename - Kruisbooglaan 4

 • 04/02/2021 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Legeheideweg 11

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Legeheideweg 11

 • 03/02/2021 - Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  AANKONDIGING - Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 14 januari 2021 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 150, nl. op de percelen gelegen Heihoefke 3 en ZN, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nrs.675/b & 678/l en Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nr.674/d (op het terrein niet meer zichtbaar en in onbruik geraakt)

 • 03/02/2021 - OMV2020/473 - Vaartkant Links 35 - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020149117

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/473

  Dhr. Paul Brosens heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods van 120m², na opheffing van 2 -op het terrein niet meer zichtbare en in onbruik geraakte -buurtwegen (n°19 en 21) via de geïntegreerde procedure voor opheffing van een gemeenteweg (buurtweg).

 • 02/02/2021 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Laboureur 3

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Laboureur 3

 • 02/02/2021 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Houtstraat 5

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Houtstraat 5

 • 02/02/2021 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Eikenlei 91

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Eikenlei 91

 • 01/02/2021 - Bekendmaking - weigering omgevingsvergunning - Oudaenstraat 4

  Bekendmaking - weigering omgevingsvergunning - Oudaenstraat 4