Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 09/10/2019 - Tijdelijk_politiereglement_Heksentocht_Grote_Vraagstraat_26_oktober_2019

 • 07/10/2019 - OMV2019/210 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek - Theo Coertjenslaan ZN

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2019073689
  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2019/210

  BASIC BAKERY BVBA, PANIDUR BVBA en PANIDUR namens de heer Thomas Cuyvers heeft een aanvraag ingediend voor:
  − stedenbouwkundige handelingen
  − de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 • 07/10/2019 - Kennisgeving Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 153

  AANKONDIGING openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 12 september 2019 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 153.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

  Het volledige dossier ligt van 30/10/2019 tot en met 29/11/2019 ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis van Brecht (Gemeentepark 1 te 2960 Brecht).

 • 07/10/2019 - Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Kerklei 35

  Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Kerklei 35

 • 07/10/2019 - OMV2019/258 - Luyckstraat 10 - Organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2019102950

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2019/258

  De heer Geert Lenaerts heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over renoveren van een bestaande kippenstal met functiewijziging tot louter opslag

  De aanvraag heeft als adres Luyckstraat 10 kadastraal gekend als Brecht, (afd. 3) sectie D 10 Z en (afd. 3) sectie D 10 Y

 • 04/10/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Hendrik Schoofsstraat 4

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Hendrik Schoofsstraat 4

 • 03/10/2019 - Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Fruithoflaan 33

  Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Fruithoflaan 33

 • 03/10/2019 - Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Koningsstoel 18

  Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Koningsstoel 18

 • 03/10/2019 - Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Legeheideweg 13

  Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Legeheideweg 13

 • 02/10/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Engelakker 19