Evenement aanvragen

Update 01/11/2021: Het CERM, en indien van toepassing het CIRM, zijn vanaf 29 oktober 2021 vereist voor indoor publieke evenementen met een publiek van minimum 200 mensen en minder dan 3.000 mensen die geen gebruik maken van het CST (Covid safe ticket) en op outdoor evenementen met een publiek van minimum 400 mensen, en minder dan 5.000 mensen die geen gebruik maken van het CST (koninklijk besluit van 29/10/2021).

  • Maak een risico-analyse via de CERM-tool van de federale overheid
    Via de website: http://www.covideventriskmodel.be kan elke organisator vanaf 1 juli een risico-analyse maken voor zijn evenement.
    Deze risico-analyse bepaalt, op basis van de parameters van het evenement en de maatregelen die door de organisator genomen kunnen worden, hoe risicovol jouw evenement is voor de verdere verspreiding van Covid-19. Je kan als organisator zelf deze risico-analyse maken en op basis van de informatie krijg je een groen, oranje of rood scherm. Je kan jouw analyse ook opslaan als pdf.
  • Deze risico-analyse bezorg je vervolgens via dit formulier aan de gemeente. 
Informatie evenement
:
:

Indien het evenement plaatsvindt in een tent, geef je hier de afmetingen van de tent door.

meter
, 2960 Brecht
Jouw gegevens als aanvrager van het evenement
, 2960 Brecht
Gegevens van eerste verantwoordelijke die tijdens het bal, fuif of optreden te bereiken is
, 2960 Brecht
Gegevens van tweede verantwoordelijke die tijdens het bal, fuif of optreden te bereiken is
, 2960 Brecht
Gegevens van derde verantwoordelijke die tijdens het bal, fuif of optreden te bereiken is
, 2960 Brecht
Extra informatie over evenement

Wanneer je muziek gebruikt tijdens je evenement, moet je SABAM en/of billijke vergoeding aanvragen. Meer informatie vind je op www.sabam.be of www.bvergoed.be.

Wanneer je fuif, bal of optreden plaatsvindt in een smalle straat, heb je soms een politiereglement nodig waarin vastgesteld wordt of je in de straat tijdelijk eenrichtingsverkeer of parkeerverbod moet voorzien. Als je niet weet of je een politiereglement nodig hebt, zal de gemeente dit zelf bekijken.

personen
Je kan de kopie eventueel ook mailen naar evenementen@brecht.be of binnenbrengen in het gemeentehuis.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png pdf doc docx.

Inplantingsplan: maak een schets van de opstelling van je evenement (podium, in- en uitgang, nooduitgangen, parking,...).

Je kan de kopie van het inplantingsplan eventueel ook mailen naar evenementen@brecht.be of binnenbrengen in het gemeentehuis.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png pdf doc docx.

Geluidscategorie: bekijk eerst onder welke geluidscategorie je evenement valt.

Risico-analyse Covid Event Risk Model: Via de website: http://www.covideventriskmodel.be kan elke organisator vanaf 1 juli een risico-analyse maken voor zijn evenement.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.