Erkenning en subsidies

Verenigingen zijn de maïzena van onze maatschappij. Ze binden en verbinden mensen, jong en oud, groot en klein. Verenigingen in al hun diversiteit maken elke dag opnieuw het verschil voor heel veel mensen. Erkende Brechtse cultuurverenigingen kunnen via de cultuurdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van subsidies. De erkende Brechtse verenigingen ontvangen hiervoor automatisch een oproep via de cultuurdienst. 

 

Erkenning

Gemeente Brecht lanceerde in 2022 een nieuwe procedure voor de erkenning van haar verenigingen. De erkenning dient aangevraagd te worden via deze invullink. Na toewijzing is de erkenning geldig voor de rest van de lopende beleidsperiode, dus tot en met 31 december 2025 mits voldaan blijft aan de erkenningsvoorwaarden. Met de erkenning geeft het de gemeente een blijk van waardering en vertrouwen in jouw vereniging. Je vereniging zal op die manier kunnen profiteren van tal van voordelen.

Een greep uit de voordelen:

 • De vereniging kan gratis gebruik maken van de materialen uit de gemeentelijke uitleendienst
 • De vereniging kan genieten van een verlaagd tarief voor de huur van gemeentelijke infrastructuur
 • De vereniging kan gebruik maken van de voorrangsregeling bij huur van gemeentelijke infrastructuur
 • De activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden via de gemeentelijke communicatiekanalen (Brechts Nieuws, UITdatabank,…).
 • De vereniging kan een aanvraag indienen voor subsidies
 • Jubilerende verenigingen komen in aanmerking voor een bijkomende subsidie
 • De verenging kan fiscale attesten uitreiken voor activiteiten -12 jaar.

Voorwaarden:

Voldoen aan de definitie van een vereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, feitelijk of in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon, zonder beroeps-, winst-of handelsoogmerk. De vereniging heeft de vorm van vzw of feitelijke vereniging.
Een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
De basiswerking hebben op het grondgebied van Brecht. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing maar dient de link met Brecht worden beschreven.
Een actieve werking kunnen voorleggen voor het daaropvolgende jaar.
Statuten of een uitgeschreven doelstelling hebben.
Een bestuur met minstens 3 verschillende bestuursleden hebben.

Hoe laten erkennen?

Vul online via deze link het aanvraagformulier tot erkenning in. Zorg dat je de gevraagde bijlage digitaal bij de hand hebt.

Voor je aan het invullen van het formulier wil beginnen: het formulier is een Google Form, waarvoor een account verreist is. Indien je nog niet over een Google-account beschikt, kan onderaan een handleiding vinden om een dergelijke account aan te maken. Lukt het je echt niet om het formulier online in te vullen, geef dan een seintje aan de dienst vrije tijd.

Verder verloop?

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot erkenning. Je ontvangt een antwoord, zodra jouw aanvraag de procedure heeft doorlopen. De erkenning is geldig de rest van de lopende beleidsperiode, dus tot en met 31 december 2025 mits voldaan blijft aan de erkenningsvoorwaarden.

 

Subsidies

Brechtse erkende cultuurverenigingen komen in aanmerking voor 4 subsidies:

 • Forfaitaire basissubsidie cultuur
 • Projectsubsidie cultuur
 • Subsidie jubilerende verenigingen
 • Infrastructuursubsidie

 


Subsidie jubilerende vereniging

Je kan een subsidie aanvragen als de (lokale afdeling van de) vereniging jubilerend is.
De jubilea die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn veelvouden van 25, te starten bij 25-50-75-100... jaar
De uiterste aanvraagdatum voor een jubileum in 2023 is 1 oktober 2022. Vraag via deze link je subsidie aan.