Jeugdraad

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur. De jeugdraad geeft advies aan de gemeente over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt, zoals bijvoorbeeld speelterreintjes en subsidies.

Maandelijks komen vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen en enkele externen bij elkaar om een aantal thema’s te bespreken, voorstellen te doen, nieuwe initiatieven te nemen… Daarnaast organiseert en ondersteunt de jeugdraad verschillende activiteiten voor de jeugd, zoals de kroegentocht, de quiz van de jeugdraad, de Zeepkistenrace…

Ben je geïnteresseerd in de bezigheden van de jeugdraad?  Wil je graag eens vrijblijvend komen luisteren?  Wil jij ook mee dingen organiseren voor de jeugd? Dan nodigen we je graag uit op onze volgende bijeenkomst! 
Je kan de verslagen van de vergaderingen hieronder bekijken.