Informatiebrochure

De gemeente Brecht beschikt over een permanente informatiebrochure met daarin een geactualiseerd overzicht van allerlei gemeentelijke info, zoals adressen en contactgegevens van gemeentediensten en het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de OCMW-raad, ...

Nieuwe inwoners die zich in Brecht vestigen, krijgen een gratis exemplaar van deze informatiebrochure wanneer ze zich komen inschrijven in het bevolkingsregister.