Nieuwsberichten

Abonneren op Recente nieuwsberichten
 • Brechtse maatregelen: coronavirus

  Het coronavirus is meer dan ooit actief, waardoor het naleven van de genomen maatregelen van groot belang is, om het aantal besmettingen in te perken. Zoals jij ook al merkte, veranderen de maatregelen regelmatig. Alle informatie over corona en de meest recente maatregelen worden steeds aangevuld op www.brecht.be/corona.

 • Toekomstlaan wordt schoolstraat

  In kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ deed de Vlaamse Overheid een oproep naar scholen om schoolstraten te organiseren. Op die manier wordt gestreefd naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid. Maria Middelares doet mee.

 • (c) Bunkerhotel

  Gemeenschapscentrum Jan vander Noot als nieuw administratief centrum met gemeenschapsfunctie

  Een uitbreiding van het gemeentehuis bleek ruimtelijk en technisch geen goede oplossing. Het college startte in september 2019 met de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor de administratieve diensten in Brecht. Verschillende pistes werden onderzocht. Een herwaardering van het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot naar nieuw administratief centrum met gemeenschapsfunctie kwam als beste optie uit de bus.

 • Nieuwe vacature: omgevingsambtenaar

  Het gemeentebestuur van Brecht is op zoek naar een voltijdse contractuele omgevingsambtenaar (A1a-A3a). Je bent als expert omgevingsambtenaar medeverantwoordelijk voor de complexere omgevingsvergunningen. Je bent, samen met de coördinator ruimtelijke ontwikkeling, mede verantwoordelijk voor de operationele werking van de dienst omgeving. Interesse? Je kandidaat stellen kan tot 16 februari 2021.

 • GAS-boetes voor 4 nieuwe inbreuken in 2021

  Het politiereglement van de politiezone Voorkempen krijgt een update vanaf 1 januari 2021. Vanaf het nieuwe jaar kan de politie GAS-boetes uitschrijven voor vier nieuwe inbreuken die betrekking hebben op lachgas, autokaartjes, de affichering van de huurprijs van onroerend goed, en het niet naleven van een burgemeesterbesluit. Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan een GAS-boete krijgen. De maximumprijs voor een minderjarige is 175 euro, en voor een meerderjarige 350 euro.