KEMPUSEUM

Het vernieuwde Kempuseum (Mudaeusstraat 2) opent vanaf zaterdag 12 september 2020 haar deuren voor het publiek.

Het hele museum zit in een nieuw, modern, interactief en belevingsvol kleedje. Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen krijgt de bezoeker inzicht in gebeurtenissen vanaf de prehistorie tot en met vandaag.

Bezoek het museum. Terug open vanaf 5 december 2020.

Het Kempuseum opent op zaterdag 12 september 2020 en zal steeds toegankelijk zijn op zaterdag, zondag en feestdagen.
Om het museumbezoek voor iedereen veilig te houden, gelden er (voorlopig) volgende maatregelen:

•  het dragen van een mondmasker is verplicht;
•  je kan je vooraf inschrijven voor een bezoek via Ticketgang (tot de dag voordien) of je koopt je ticket ter plaatse volgens beschikbaarheid;

•  reserveren kan voor volgende aanvangsuren: 13.00, 14.00, 15.00 of 16.00 uur;
•  om de veiligheid ter plaatse te garanderen zijn de plaatsen beperkt.

Per uur kunnen slechts 15 personen het Kempuseum bezoeken en je gegevens worden gebruikt in geval van contacttracing zolang dit vereist is.

.

 

 

Kempuseum als toeristisch satellietpunt

Vanaf de opening van het Kempuseum op 12 september, vind je tijdens de openingsuren (zaterdag, zondag en feestdagen) de dienst toerisme terug in dat gebouw (en dus niet bij de dienst vrije tijd op de Gemeenteplaats zoals op de andere dagen).

 

Tijdelijke tentoonstellingen

Kunstenaars, fotografen, kortom alle soorten creatievelingen kunnen contact opnemen om de museumruimte voor tijdelijke tentoonstellingen te huren.

 

Museumruimten

‘de Moos’: Kempisch museum kent een lange geschiedenis. In deze ruimte wordt hiervan een stuk hertaald. ‘Zo zag het museum er vijf jaar geleden uit’.

Archeologie: vondsten uit Brecht die zich in het Archeologische depot van de provincie Antwerpen bevonden komen terug naar het museum.

Humanisme: verschillende bekende humanisten zijn hier in Brecht geboren, denk maar aan Custos, van der Noot, Mudaeus en Lessius.

Samen-leven: dat de geschiedenis van de gemeente geen evidentie is spreekt voor zich. Het verhaal van invloedssferen en grenzen (die veranderen) komt al vanaf de middeleeuwen aan bod. Ook het gilde-leven komt in deze ruimte aan bod.

Het leven zoals het was …: Belicht de periode van rond de eeuwwisseling. Wat betekent het om ongeveer 100 jaar geleden in de Kempen te wonen. Hoe ziet het dagelijks leven er uit? Ontspanning?

Oorlog en verweer: Vanaf de vijftiende eeuw wordt er in deze contreien gevochten en gestreden. Soldaten uit heel Europa zorgen voor barre tijden van de inwoners. Momenteel de langste periode waarin we niet worden geconfronteerd met krijgsgewoel op ons grondgebied.