Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 19/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning De Gauw 41

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning De Gauw 41 

 • 19/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Mieksebaan 118

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Mieksebaan 118 

 • 19/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fresialaan 6

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fresialaan 6 

 • 19/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Langbos 2

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Langbos 2 

 • 19/08/2021 - bekendmaking beslissing aktename Veldstraat 57 - 57A

  Bekendmaking beslissing aktename Veldstraat 57 - 57A 

 • 17/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ringlaan 17 - 19 - 21 - 23 - 25

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ringlaan 17 - 19 - 21 - 23 - 25 

 • 16/08/2021 - OMV2021/325 - Eendrachtslaan 21 - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2021130608

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2021/325

  Dhr. Nick Van Daele en mevrouw Nicky Vervoort hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouw-kundige handelingen. Kort omschreven gaat het over de aanleg van een zwembad.

  De aanvraag heeft als adres Eendrachtslaan 21, Brecht, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie M 65 H16

 • 16/08/2021 - Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen'

  Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

   

  De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

  Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

  De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

  Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

  Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

  Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
   

  Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma kan geraadpleegd worden op de OVAM website, www.ovam.be 

 • 13/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sorbenlaan 18

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sorbenlaan 18 

 • 13/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Henxbroekweg 9 - 11

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Henxbroekweg 9 - 11