Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 13/08/2018 - OMV2018/175 Bekendmaking Openbaar Onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

   

  Omgevingsloket nummer : OMV_2018090176

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2018/175

   

  Dieter Goris en Lisse Broecks hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met complementaire functie (dokterspraktijk), bouwen van een bijgebouw en de aanleg van verhardingen

 • 13/08/2018 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK (17/08-17/09/2018) OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2017006628

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2018/188

   

  Frank Thuwis namens Plastipak Belgium BVBA heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  Kort omschreven gaat het over hernieuwing van de grondwaterwinning en wijzigingen van de indelingsrubrieken ten gevolge van de CLP-omzetting

 • 02/07/2018 - Aanvullend reglement uit GR 14 juni 2018 - Ringlaan - parkeerverbod

 • 03/04/2018 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning - Hogebaan (70)

  Omgevingsloket nummer : OMV_2018020163 - Kenmerk gemeente: OMV2018/37

  De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met apotheek (aafwijking van de verkavelingsvoorschriften aangevraagd op vlak van kroonlijsthoogte)

  Openbaar onderzoek van van 6 april 2018 tot en met 7 mei 2018

 • 16/03/2018 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Veldstraat 64-68Z

 • 20/02/2018 - Bekendmaking Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag - Brugstraat 64 (Okay)

  OMV2018/12

  aanvrager: Colim C.V.B.A voor het plaatsen van een totem met verlicht reclamepaneel (dubbelzijdig) van 4m² bij een Okay-vestiging in de Brugstraat 64 te 2960 Brecht

  Openbaar onderzoek: van 28 februari 2018 tot en met 02 april 2018.

   

 • 08/02/2018 - omgeving: bekendmaking aktename omgevingsmelding

 • 08/02/2018 - Bekendmaking Aktename omgevingsmelding - Rozenlaan 24

 • 08/02/2018 - Bekendmaking Aktename omgevingsmelding - Hoeveweg 23

 • 22/01/2018 - Aanvullend reglement - Brecht-centrum - gewichtsbeperking 5 ton - Gemeenteraad