Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 25/03/2019 - Aanpassing gemeentelijke verordening conformiteitsattesten

 • 05/03/2019 - OMV2019/27 - bekendmaking organisatie Openbaar onderzoek - Brugstraat 18-20

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2019011201 - Gemeentelijk dossiernummer: OMV2019/27

  PUBLILUX NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag heeft als adres Brugstraat 18 en 20 kadastraal gekend als Brecht, (afd. 5) sectie A 193 C, (afd. 5) sectie A 194 B4 en (afd. 5) sectie A 194 A4. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 • 04/03/2019 - Retributiereglement tarieven gemeentelijke speelpleinwerking

 • 14/02/2019 - BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING - Kloosterstraat 10 en 12

 • 14/02/2019 - BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING - Hoogstraatsebaan 125 en 125A

 • 03/01/2019 - Blauwe zone - parking voor ontmoetingscentrum Dorpsstraat

 • 19/12/2018 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Scherpenbergstraat 12B

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Scherpenbergstraat 12B

 • 19/12/2018 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Zandblok 8

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Zandblok 8

 • 17/12/2018 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Raeventuyn 24

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Raeventuyn 24

 • 14/12/2018 - Berekeningswijze voor het bijzonder comité van de sociale dienst Brecht

  Volgens artikel 91 uit het decreet over het lokaal bestuur is de berekeningswijze voor het bijzonder comité van de sociale dienst van Brecht als volgt: (aantal leden comité / aantal OCMW-raadsleden) x aantal zetels per partij in OCMW-raad.

  - N-VA: 3 (3 zetels)
  - CD&V – CDB: 2,75 (3 zetels)
  - Open VLD: 0,55 (1 zetel)
  - Vlaams Belang: 1,1 (1 zetel)
  - Groen: 0,27 (geen zetel)
  - Opbrecht Brecht: 0,27 (geen zetel)