Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 09/09/2019 - OMV2019/164 - Eendrachtslaan ZN/Schotensteenweg 110 - Bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Dragoslav Miscovic heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en kappen van bomen met ontbossing.

  De aanvraag heeft als adres Eendrachtslaan ZN/Schotensteenweg 110, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie M nrs. 66V10 en 66M9 (deel).

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 20 augustus 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 • 09/09/2019 - OMV2019/160 - Heyaard 33 - Bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

   

  De heer Christopher Alderman en mevrouw Katia Van Bouwel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een halfopen eengezinswoning.

  De aanvraag heeft als adres Heyaard 33, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 229T3.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 27 augustus 2019 de omgevingsvergunning gedeeltelijk voorwaardelijk vergund.

   

 • 09/09/2019 - OMV2019/92 - Uniondreef 2 - bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Guido Coertjens heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over het oprichten van een halfopen eengezinswoning.

  De aanvraag heeft als adres Uniondreef 2, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 35V14.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 16 juli 2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

 • 09/09/2019 - OMV2019/196 - Groot Veerle 33 - bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Kurt  Vanden Bergh en mevrouw Sofie Gysbrechts hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning: aanbrengen van steenstrips, verbouwing aan achtergevel en regularisatie van gevelwijzigingen.

  De aanvraag heeft als adres Groot Veerle 33, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie E nr. 216E.

 • 06/09/2019 - OMV2019/246 - Theo Coertjenslaan ZN - Organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2019090620

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2019/246

  Dhr. Steve Jansen namens Traiteur Steve Jansen BVBA heeft een aanvraag ingediend voor:

  -       stedenbouwkundige handelingen

  -       de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 • 04/09/2019 - OMV2019/175 - Bekendmaking Omgevingsvergunning Molenheiken 7/7A

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Marc Saison heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over overwelven van een baangracht en aanleg van mindervalidenparkeerplaatsen.

  De aanvraag heeft als adres Molenheiken 7 en 7A, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nrs. 33F en 33H.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 • 04/09/2019 - OMV2019/108 - Omgevingsvergunningsaanvraag - Kattenhoflaan 14-16

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  Frank Octave Aerts heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over aanbrengen van isolatie en vervangen van dakbedekking

  De aanvraag heeft als adres Kattenhoflaan 14 en 16, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 80W.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

   

 • 04/09/2019 - OMV2019/107 - Omgevingsvergunningen - Vaartlaan 23

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  Mevrouw Kelly Marleen Buys heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over uitvoeren van een complementaire functie (kine), de aanleg van parkeerplaatsen, de regularisatie van een garage en aanbouw en het slopen van bestaande constructies.

  De aanvraag heeft als adres Vaartlaan 23, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 16W.

 • 04/09/2019 - OMV2019-152 - Omgevingsvergunningen - Beukenlei 9/Eikenlei 4, 4A en 6

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Eric Fransen namens Jefraco NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over herorganisatie/ -aanleg van de parkeerinrichting bij delhaize, na het slopen van woonhuis en bijgebouw en kappen van 4 coniferen.

  De aanvraag heeft als adres Beukenlei 9, Eikenlei 4, 4A en 6, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 2X32, 2Y32, 2S34 en 2P34.

 • 29/08/2019 - Bekendmaking Besluit deputatie - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 139

  Bekendmaking Besluit deputatie - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 139

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de deputatie op 22 augustus 2019 besliste dat voetweg nr. 139 gedeeltelijk afgeschaft kan worden.
  Tegen de beslissing van de deputatie kan beroep worden ingediend, dat aan de gouverneur van de provincie Antwerpen (Kon. Elisabethlei 22-24, 2018 Antwerpen) bezorgd moet worden binnen de vijftien dagen na de afkondiging van de genomen beslissing.

  Namens het college van burgemeester en schepenen,