Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 17/09/2020 - Tijdelijk politiereglement

 • 17/09/2020 - Tijdelijk politiereglement

 • 17/09/2020 - Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

  Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

  Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

  De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

  De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

  Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

  Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

  Hoe kunt u een opmerking indienen? 
  Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

  Wat gebeurt er met uw opmerking? 
  Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

 • 17/09/2020 - OMV2020/338 - Welkomstraat 25 - organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020104416

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/338

  Mevr. Stefanie Peeters heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over bouwen van een halfopen eengezinswoning en een bijgebouw.

  De aanvraag heeft als adres Welkomstraat 25, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie D 626 W

 • 17/09/2020 - OMV2020/263 - Theo Coertjenslaan ZN - organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020083462

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/263

  De heer Ben Lenaerts namens LEMA BVBA heeft een aanvraag ingediend voor:

  -      stedenbouwkundige handelingen

  -      de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 • 15/09/2020 - openbaar onderzoek van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

 • 08/09/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Cambeenbos Laan B 17

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Cambeenbos Laan B 17

 • 02/09/2020 - Besluit van de burgemeester RVMW - Gemeenteraad - 1 september 2020

 • 02/09/2020 - OMV2020/315 - Hogebaan ZN - organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020105440

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/315

  De heer Frank Bielen en mevrouw Ilse Goris hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met gekoppelde bijgebouw

  De aanvraag heeft als adres Hogebaan ZN te Brecht, kadastraal gekend als Brecht, (afd. 5) sectie A 18 G10

 • 20/08/2020 - OMV2020/310 - Hendrik Consciencelaan ZN - bekendmakingen openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020091698

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/310

  De heer Frederik Descamps heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. 

  De aanvraag heeft als adres Hendrik Consciencelaan ZN, kadastraal gekend als Brecht (afd. 5) sectie A 142 P6