Fuifreglement

In het fuifreglement vinden verenigingen die een fuif of een soortgelijke activiteit willen organiseren allerlei belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld:

  • dien minstens twee maanden vooraf een aanvraag in
  • hou je aan de wetgeving over het schenken van alcoholische dranken
  • voorzie een fietsenstalling
  • sluit de nodige verzekeringen af
  • zorg voor de brandveiligheid