Zittingen

Zittingen

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert doorgaans elke tweede donderdag van de maand in in de Dorpsstraat 60 in Sint-Lenaarts (vroegere bibliotheek). De zitting begint om 20.00 uur. Je kan de openbare zitting bijwonen op onderstaande data. 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan fysiek bijgewoond worden. 

2022

 • 8 december 

2023

 • 12 januari
 • 9 februari 
 • 9 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 8 juni
 • 14 september
 • 12 oktober 
 • 9 november 
 • 14 december