Woningaanpassingen 65+

Wordt u geconfronteerd met de fysieke ongemakken van het ouder worden en voert u daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan uw woning? Past u uw woning aan aan de fysieke gesteldheid van een inwonend bejaard gezinslid? Misschien komt u in aanmerking voor een aanpassingspremie.

Het Vlaams Gewest geeft een aanpassingspremie als je werken uitvoert om je woning beter geschikt te maken voor inwonende 65-plussers of voor jezelf. De aanpassingspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning. Voor deze premie gelden er voorwaarden inzake inkomen en woning.

De aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen, met een maximum van 1 250 euro en een minimum van 600 euro. De aanpassingspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de aanpassingswerkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
 

Meer informatie: Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700 of via de website.