Woonlening van het Vlaams Woningfonds

LENEN BIJ HET VLAAMS WONINGFONDS

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning
 • het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).

Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden
 • uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden
 • u moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit
 • u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in het provinciale kantoor van het Vlaams Woningfonds of online via de website van het Vlaams Woningfonds.

Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden).
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de beleende woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.


DE HUURWAARBORGLENING VAN HET VLAAMS WONINGFONDS

Het Vlaams Woningfonds verstrekt sinds 1 januari 2019 huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning ppartement. Let op: de huurwaarborglening kan uitsluitend worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.

De huurwaarborgleningen zijn onderworpen aan het besluit van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening.

Belangrijk is op te merken dat elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen wordt beschouwd als aanvrager én aan de voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwaarborglening.

Bovenkant formulier

Een huurwaarborglening aanvragen, kan hier.

Neem voor meer informatie contact op met :

Vlaams Woningfonds
Dienst Kredieten Antwerpen
ddlant@vlaamswoningfonds.be
03 238 60 34
www.vlaamswoningfonds.be/contact