Vlaamse Woonlening bij de VMSW

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen huis wil kopen in het Vlaamse Gewest.

Jekan de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning;
 • het behoud van een woning;
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van de een woning;
 • de aankoop en renovatie van een woning;
 • het bouwen van een eigen woning;
 • de aankoop van een bouwgrond (maximaal 4,5 are oppervlakte) of sociale kavel;
 • de terugbetaling van vroeger aangegane schulden voor de renovatie, aankoop of bouw van een woning, wanneer voor de afbetaling ervan minstens de helft van het maandelijks netto-inkomen nodig is.

Voorwaarden
Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning in het Vlaamse Gewest liggen en moet je ook nog aan een aantal voorwaarden ivm jouw inkomen, eigendom, leeftijd en financiële draagkracht voldoen.

Ook de geschatte verkoopwaarde van de woning of bouwgrond mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal deze inschatting maken. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Procedure
Om je in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maak je een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in jouw buurt.

Wanneer je langsgaat bij de SHM is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

 • jouw identiteitskaart
 • jouw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met jouw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkomensfiches).
 • een attest betreffende jouw gezinssamenstelling.

Bedrag

Het bedrag dat je kan lenen verschilt naar gelang van de activiteit waarvoor je leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed en er wordt nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken,...).

De rentevoet is afhankelijk van de marktrente, je inkomen, je gezinstoestand, de activiteit waarvoor je wil lenen en de ligging van de woning.

De huidige rentevoeten liggen tussen 1,55% en 3,09%, maar kunnen maandelijks stijgen of dalen.

Neem voor meer informatie contact op met een regionaal kantoor van de VMSW.