Kleinschalige waterzuivering (IBA)

Individuele behandeling afvalwater (IBA)

Een pand in de gemeente Brecht kan in een zone liggen waar riolering ligt of de aanleg ervan voorzien is (groene zone). Als dit het geval is, kan jouw woning nu of later daarop aangesloten worden. Anderzijds kan je woning zich volgens het goedgekeurd zoneringsplan ook in een zone bevinden waar de individuele behandeling van afvalwater verplicht is (rode cluster). In deze gebieden moet een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) geplaatst worden. Om te weten in welke zone jouw huis staat, klik hier om dit op te zoeken op de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Gemeente Brecht, samen met pidpa, zorgt voor plaatsing IBA's.

De gemeente Brecht heeft gekozen om zelf te zorgen voor de plaatsing en het beheer van deze IBA’s en heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met Pidpa, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 februari 2010.

Als gevolg van deze beslissing zal Pidpa als integraal waterbedrijf en binnen het kader van het project HidrIBA, de uitvoering inzake IBA’s op zich nemen en dit conform de ‘Basisvoorwaarden voor het IBA-beheer’. Deze basisvoorwaarden liggen ter inzage bij Pidpa of in het gemeentehuis. De tekst ervan wordt op verzoek van elke belanghebbende kosteloos verstrekt.

Referenties