Ongedierte

Overlast of ongewenste bezoekers in uw tuin?

Ongewenste dieren, preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden: raadpleeg de bestrijdingsgids . (editie 2015 In de Rats)

Steeds vaker zijn er klachten over rattenplagen, duivenplagen, overlast van muizen, vliegen, eksters, enzovoorts … . Meestal zijn voedselbronnen en shelterplaatsen in de onmiddellijke omgeving de oorzaak van de ellende. Met het nemen van enkele voorzorgsmaatregelen sta je al een heel eind verder!

 • kippenhok goed afsluiten
 • voeder dieren met mate
 • beheer uw composthoop met 'vakmanschap' (bv geen gekookt eten op een composthoop, tijdig keren)
 • hondenpoep opruimen
 • verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers
 • zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil
 • ruim regelmatig op in en rond gebouwen, denk hierbij ook aan de kippenren of andere dierenhokken én achterblijvend voedsel
 • vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen waterplasjes achterblijven
 • zorg ervoor dat de toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten
 • stapel verpakte voeders op een pallet los van de muur
 • gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder

De groendienst bestrijdt enkel de bruine rat in de beken, grachten en openbare ruimte in eigendom van de gemeente. Dus niet in privé-tuinen, bij instellingen of bedrijven.

Kom meer te weten over de dieren in je tuin op de website van natuurpunt (vossen, bijen, hommels, vleermuizen, egels, marters, kikkers, ...).