Compostvat

Compostvat

Opstarten van een compostvat

 • Plaats een vat op de aarde, dus niet op een verharde ondergrond. Zorg voor voldoende werkruimte rond het vat. Kies een gemakkelijk bereikbare plaats.
 • Als het vat enkele uren per dag in de zon staat, kan het de zonnewarmte absorberen. Staat het vat de ganse dag in de zon, dan bestaat het risico op uitdroging van het vat.
 • Zet de bodemplaat op een verhoogje van bakstenen, klinkers, dals, palet, ... . Zo wordt vermeden dat de gaten in de bodemplaat en de rand ervan snel met aarde gaan dichtzitten.
 • De bodemplaat moet goed ondersteund worden: bij een te grote afstand tussen de stenen kan onder invloed van het gewicht de rand scheuren. De rand met 8 bakstenen ondersteunen is een goed minimum. Leg de stenen ook weer niet tegen elkaar, om de luchtcirculatie onder de bodemplaat niet te belemmeren. 
 • Ondersteun de bodemplaat ook in het midden met een extra steen: anders zakt ze in het midden helemaal door tot op de grond.
 • Zet de mantel op de bodemplaat (met het toezichtluik erop). Zorg ervoor dat de bodemplaat goed in de gleuf van de bodemplaat vastzit.
 • Breng een laag structuurrijk materiaal aan op de bodemplaat. Dit kan zijn: stro, volgroeide of verdroogde bloemstengels en kruidachtige materialen, stukken mais-, zonnebloemstengels, haagscheersel, versnipperd hout, brandnetels, dorre herfstbladeren, ...
 • Hierop kan het te composteren materiaal aangebracht worden. Zorg voor afwisseling. Combineer groen en bruin materiaal.

Beluchten

Minstens één keer per week moet het vat belucht worden met de beluchtingsstok. Steek hiervoor op verschillende plaatsen in het vat de beluchtingsstok tot op de bodem. Draai de beluchtingsstok een kwartslag. Trek vervolgens de beluchtingsstok terug naar boven. Op deze manier worden beluchtingskanalen in het composterend materiaal aangebracht. Hierlangs kan er zuurstof bij het verterend materiaal, kan vocht verdampen, enz. In plaats van te werken met de beluchtingsstok, kan je met een mestriek het materiaal duchtig opschudden zodat het terug los komt te zitten. Dit herhaal je telkens na een 2 à 3 weken.

Fruitvliegjes

In een compostvat zitten in de zomer gemakkelijk fruitvliegjes. Dit zijn onschadelijke diertjes. Hun larven helpen mee met het verteren van het materiaal. Dus laat ze maar gerust zitten en hun werk doen.

Oogsten van compost

 • Til de mantel naar boven en haal deze zo weg.
 • Leg het nog niet verteerde materiaal naast het vat.
 • De rijpe compost onderaan het vat kan je zo gemakkelijk wegnemen.
 • Start het compostvat opnieuw op zoals hierboven beschreven is. Maak eerst wel even de bodemplaat proper met een borstel, zodanig dat de gaten erin allemaal terug open zijn.
 • Bovenop de bodemlaag met structuurrijk materiaal kan het verse en half verteerde materiaal terug in het vat gebracht worden. Meng dit materiaal eerst goed door elkaar, zodat het goed gemengd is en verdichte stukken verlucht zijn.