Stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop

Als een perceel grond van eigenaar wisselt, vraagt de notaris (of soms de vastgoedmakelaar) bij de gemeente stedenbouwkundige inlichtingen over het perceel. Daarin staat allerlei nuttige informatie voor de koper, zoals

  • de afgeleverde bouwvergunningen
  • of het perceel in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of verkaveling valt
  • of er op het perceel activiteiten plaatsgevonden hebben die mogelijk de bodem verontreinigd hebben
  • of het perceel in een beschermd landschap ligt, enzovoort

Vraag stedenbouwkundige inlichtingen op via e-mail: vastgoedinfo@brecht.be. Hou rekening met een behandelingstermijn van dertig dagen.