Conformiteitsattest

Wat

Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat een kamerwoning of huurwoning voldoet aan de woonkwaliteits- en veiligheidsnormen van het Vlaams Gewest.
Het attest kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar van de woning (de verhuurder).

De procedure wordt opgestart aan de hand van het volledig invullen van een standaard aanvraagformulier. Hierbij voeg je een recente keuring van elektriciteit en van de centrale verwarmingsinstallatie en dient er ook zeker een summier schema of plattegrond van het gebouw aan toegevoegd te worden waarop de juiste afmeting van de woning en alle kamers is aangeduid.
De aanvraag moet aangetekend of tegen ontvangstbewijs gebeuren bij het gemeentebestuur en moet gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Leveringstermijn?
60 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Bijzonderheden
Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig, maar kan onder bepaalde voorwaarden vervallen of worden ingetrokken.

Bedrag

Voor het afleveren van een conformiteitsattest moet een retributie betaald worden:

  • Voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning : 62,50 euro.
  • Voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning : 12,50 euro per kamer, met een minimum van 62,50 euro en een maximum van 1.250 euro.