Waar kunnen appartementen?

Gemeente Brecht wil de spreiding van meergezinswoningen in goede banen leiden. Voor het centrum van Brecht en de dorpsassen van Sint-Job zijn Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opgemaakt om te bepalen waar meergezinswoningen mogelijk zijn. Voor Sint-Lenaarts en de verbinding tussen Brecht en Sint-Lenaarts zijn (nog) geen Ruimtelijke Uitvoeringsplannen beschikbaar. Daarom heeft de gemeente een visie voor meergezinswoningen opgemaakt om ook hier de spreiding van appartementen te coördineren:

Opgelet: deze visie heft geen andere regelgeving op. Om vergunbaar te zijn, moet het project nog altijd voldoen aan verkavelingsvoorschriften, parkeerverordening, hemelwaterverordening, enzovoort.