Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Bijvoorbeeld: de Vlaamse 'verordening hemelwaterputten' bepaalt voor heel Vlaanderen onder andere wanneer je bij een nieuwbouw een regenwaterput moet installeren en hoe groot die moet zijn. Een overzicht van de verordeningen die in heel Vlaanderen gelden vind je op de website van Ruimte Vlaanderen.

Hier vind je een overzicht van de gemeentelijke verordeningen specifiek voor Brecht:

  • Overwelving van baangrachten (pdf, 50KB). Deze verordening bepaalt onder andere hoe breed een overwelving van een gracht langs de straatkant van je perceel mag zijn (bijvoorbeeld bij het aanleggen van een oprit). Om een baangracht te overwelven heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.
  • Parkeerplaatsen en fietsenstallingen (pdf, 619KB). Deze verordening bepaalt hoeveel parkeerplaatsen en fietsenstallingen er op een perceel voorzien moeten worden, afhankelijk onder andere van het aantal woongelegenheden. Als het aantal voorgeschreven parkeerplaatsen en fietsenstallingen niet gerealiseerd wordt voor een bepaald project, is er een belastingreglement (pdf, 15KB) van toepassing.
  • Voor het aanplanten, rooien, vellen en snoeien van bomen en ingrepen aan groenelementen zoals hagen en struiken is afhankelijk van de locatie en omvang van de boom soms een stedenbouwkundige vergunning of een gemeentelijke kaptoelating nodig. Dit wordt geregeld in de groenverordening (pdf, 559kb) en in het kapreglement (pdf, 194kb). Als er in je stedenbouwkundige vergunning een verplichting wordt opgelegd om bomen heraan te planten, moet je hiervoor een waarborg betalen. De bijzonderheden over deze waarborg en andere waarborgen lees je in het waarborgreglement (pdf, 169kb). In de brochure Groenbeleid Brecht (pdf, 1,5MB) kun je alles in klare taal nalezen. Deze reglementen worden van kracht na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.