Warmtepomp

Wat

Meer en meer maken mensen gebruik van nieuwe technieken en alternatieve energiebronnen voor de verwarming van hun woning, zoals de koude-warmtepompen. En terecht!
Voor het plaatsen van een koude-warmtepomp moet je vooraf een omgevingsmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Eén van de volgende rubrieken is van toepassing:

- rubriek 53.6.1 met gebruik van grondwater : pompput en retourput => vergunningsaanvraag
- rubriek 55.1 ingeval van gesloten circuit met lucht / water / gas / vloeistof anders dan grondwatergebruik : boringen en lus. => melding of vergunningsaanvraag.

Je kan de klasse van een verticale boring online op de Databank Ondergrond Vlaanderen bepalen. Dit is afhankelijk van het dieptecriterium op de boorlocatie.

Voor meer info kun je terecht bij de dienst Omgeving.