Bronbemaling (droogzuiging) bij bouwwerken

Wat

Als je bij bouwwerken een bronbemaling (droogzuiging) nodig hebt voor ondergrondse constructies zoals funderingen, een kelder, bouwputten, mestputten, … moet je een omgevingsmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen via het online Omgevingsloket.

Bij volumes hoger dan 10m³/u mag er in geen geval geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie tenzij je de uitdrukkelijke schriftelijke toelating hebt van Aquafin (= exploitant van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Lozen van het opgepompte grondwater mag nooit waterlast voor derden veroorzaken.