Wettiging handtekening

Wat

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.
Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Procedure

Je kan je handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar je woont. Kom hiervoor naar het snelloket van de dienst burgerzaken (een afspraak maken is niet nodig).

Wat meebrengen

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • Je identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Voor Belgen of vreemdelingen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Toon eigen inhoud

Doelgroep

Trefwoorden