Afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.
De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen. 

voorwaarden:

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • ​naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure:

U kan een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd.
Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag:

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving:

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Geldig tot:

Geldig voor de goedgekeurde datum

Gerelateerde websites:

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse 

goedgekeurde afwijkingen voor 2022:

n.a.v. de wintersolden in de maand januari: 

1) week ma 03/01/22 t/m zo 09/01/22

2) week ma 10/01/22 t/m zo 16/01/22

3) week ma 17/01/22 t/m zo 23/01/22

4) week ma 24/01/22 t/m zo 30/01/22

 n.a.v. de zomersolden:

5) week ma 04/07/22 t/m zo 10/07/22

6) week ma 11/07/22 t/m zo 17/07/22

7) week ma 18/07/22 t/m zo 24/07/22

8) week ma 25/07/22 t/m zo 31/07/22

 n.a.v. het weekend van de klant:

9) week ma 26/09/22 t/m zo 02/10/22

 n.a.v. het eindejaar:

10) week ma 05/12/22 t/m zo 11/12/22

11) week ma 12/12/22 t/m zo 18/12/22

12) week ma 19/12/22 t/m zo 25/12/22 

13) week ma 26/12/22 t/m zo 01/01/23