Afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.
De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen. 

voorwaarden:

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • ​naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

 

Procedure:

U kan een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd.
Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

 

Bedrag:

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving:

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Geldig tot:

Geldig voor de goedgekeurde datum

goedgekeurde afwijkingen voor 2023:

n.a.v. de wintersolden in de maand januari: 

1) week ma 03/01/23 t/m zo 08/01/23

2) week ma 09/01/23 t/m zo 15/01/23

3) week ma 16/01/23 t/m zo 22/01/23

4) week ma 23/01/23 t/m zo 29/01/23

 n.a.v. de zomersolden:

5) week ma 01/07/23 t/m zo 09/07/23

6) week ma 10/07/23 t/m zo 16/07/23

7) week ma 17/07/23 t/m zo 23/07/23

8) week ma 24/07/23 t/m zo 31/07/23

 n.a.v. het weekend van de klant:

9) week ma 25/09/23 t/m zo 01/10/23

 n.a.v. het eindejaar:

10) week ma 04/12/23 t/m zo 10/12/23

11) week ma 11/12/23 t/m zo 17/12/23

12) week ma 18/12/23 t/m zo 24/12/23 

13) week ma 25/12/23 t/m zo 31/12/23