Nieuwsberichten

 • Vraag nog snel de corona ondersteuningspremie aan

  Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben, kunnen nog tot eind augustus 2020 een ondersteuningspremie van 2.000 euro aanvragen. 

 • Steunmaatregel Vlaio: handelshuurlening

  Ter ondersteuning van ondernemingen die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen ingevolge corona is het systeem van de handelshuurlening in het leven geroepen. De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

 • Afwijking wekelijkse rustdag voor winkels

  Om de winkels in de gelegenheid te stellen om maximaal te kunnen recupereren van de geleden schade ten gevolge van de verplichte sluiting naar aanleiding van de coronacrisis, worden voor het geheel van het grondgebied van de gemeente Brecht afwijkingen op de sluitingsdag voorgesteld.

 • Dyzo, het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden

  Dyzo – wat staat voor dynamiseren van de zelfstandige ondernemer - biedt advies en begeleiding aan zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden. Dyzo is daartoe erkend als structurele partner van het Agentschap Innovatie en Ondernemen, de bevoegde dienst voor Economie in het Vlaams Gewest.

 • De gemeente Brecht steunt haar ondernemers

  Onze Brechtse ondernemers blijven niet bij de pakken zitten tijdens de huidige coronacrisis. Her en der wordt nieuwe dienstverlening aangeboden. De gemeente Brecht is trots op de veerkracht van haar Brechtse bedrijven en ondersteunt graag de nieuwe initiatieven graag. Daarom zal er op de gemeentelijke website (www.brecht.be/initiatieven-brechtse-ondernemers) binnenkort een overzicht komen van alle nieuwe dienstverlening die wordt aangeboden. Je bent ondernemer en hebt een initiatief opgestart? Geef het ons door!

 • Corona - overzicht steunmaatregelen voor ondernemers

  Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen: het Vlaams Beschermingsmechanisme, handelshuurlening is verlengd en evalueer het veiligheidsniveau in je onderneming met Corona Industry Risk Scan (CIRS) van Agoria.

 • Ken jij de sorteerregels voor bedrijfsafval?

  Bedrijven zijn verplicht om afval te sorteren. Dit is niet nieuw. Net als thuis moet je verschillende vuilbakken en afvalcontainers in jouw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval.