Verlenging steunmaatregelen ondernemers

Verlenging geldigheidsduur consumptiecheques (en andere cheques)

Op 27 november keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de geldigheidsduur van de consumptiecheques te verlengen tot en met 31 december 2021 (in plaats van 7 juni 2021).
Aanvullend keurde de ministerraad op 11 december ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geldigheidsduur van maaltijd- eco- en geschenkcheques die in de periode van 1 november 2020 en 31 maart 2021 vervallen, verlengt met 6 maanden.
Beide KB’s liggen nog voor ter advies bij de Raad van State.

Verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de sectoren die moeten sluiten

Op 11 december keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de verdubbeling van het overbruggingskrediet als crisismaatregel verlengd zal worden tot en met januari 2021.
Het gaat hier om de sectoren die moeten sluiten wegens de coronamaatregelen die door overheidsinstanties werden genomen.
Het KB ligt voor ter advies bij de Raad van State.

Overzicht steunmaatregelen (VLAIO) + uitbreiding handelshuurlening

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Handelshuurlening wordt uitgebreid tot maximaal 4 maanden huur

De handelshuurlening zal maximaal vier maanden huur kunnen bedragen (i.p.v. 2 maanden), met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand.
Ondernemingen met meerdere panden kunnen meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrage dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 euro.
Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling (1 of 2 maanden huur) krijgen de mogelijkheid om een extra lening te vragen (in totaal maximaal 4 maanden huur) zonder dat een bijkomende kwijtschelding voor de verhuurder vereist is.
Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 zullen in aanmerking komen voor een handelshuurlening.
Aanvragen voor deze nieuwe regeling: vanaf 4 januari tot uiterlijk 1 maart 2021

Daarnaast informeren we jullie dat de deadline voor het indienen van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor periode van 1 oktober tot 15 november is vastgelegd op 31 december 2020 om 15u.

 

Afbeeldingen