Steunmaatregel Vlaio: handelshuurlening

Ter ondersteuning van ondernemingen die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen ingevolge corona is het systeem van de handelshuurlening in het leven geroepen.

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet door middel van een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder. Een aanvraag voor een handelshuurregeling kan je online indienen tot 1 oktober 2020.

Bij problemen met de verhuurder in verband met de handelshuurlening biedt Vlaio de mogelijkheid tot bemiddeling aan: deze bemiddeling kan aangevraagd worden via https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-bemiddeling-handelshuurlening.

Meer info: zie website Vlaio.

Afbeeldingen