Rurant maakt startkit voor beleving op de boerderij

RURANT vzw maakt startkit voor beleving op de boerderij
De Beleverij biedt een antwoord op de groeiende vraag naar plattelandsbeleving

RURANT vzw pakt samen met Innovatiesteunpunt uit met een startkit voor landbouwers die op hun bedrijf aan agrorecreatie willen doen.
Sinds de start van De Beleverij in januari 2017 kwamen landbouwers die op een of andere manier bezig zijn met plattelandsbeleving onder impuls van platform voor plattelandsontwikkeling RURANT vzw geregeld samen.
De ervaringen die ze uitwisselden en de kennis die ze opdeden, vormden de ingrediënten voor de startkit van De Beleverij.
Deze online startkit is een ideale gids voor alle ondernemende landbouwers die hun activiteiten willen verbreden en aan agrorecreatie en/of –toerisme willen doen.

Waarom een startkit?
Doel van deze startkit: landbouwers helpen bij het ontwikkelen van een belevingsaanbod op hun boerderij.
Een belevingscomponent integreren op een landbouwbedrijf is dan ook geen sinecure.
13 ondernemende boeren kwamen met steun van de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa 2 jaar lang samen in een lerend netwerk.
Geleerde lessen, gezamenlijke ervaringen van deelnemers en expertise van boerenbedrijven die al aan beleving doen, staan thematisch gebundeld in de startkit.
Hij bulkt ook van de nuttige informatie; bijvoorbeeld over de doelgroepen die je kan aanspreken of hoe je met een marktstudie, omgevingsanalyse en bedrijfsscan kan ontdekken waarin jouw bedrijf zich onderscheidt.
Verbreding van de activiteiten betekent ook meer werk. De startkit besteedt daarom ook aandacht aan timemanagement. Hoe om te gaan met lange to-dolijsten die vaak gepaard gaan met nieuwe projecten?
Ook bedrijfscommunicatie wordt niet vergeten. Voor landbouwers die inzetten op beleving is het immers van essentieel belang dat ze actief deel uitmaken van de buurt en dat geïnteresseerden weten wie ze mogen aanspreken.
Raadpleeg online de volledige gids.

De Beleverij

De deelnemers ervaarden De Beleverij stuk voor stuk als een heel positieve ervaring.
Het leertraject bracht hen naar inspirerende plaatsen waar ze samen brainstormden, bijleerden over wetgeving, websites, sociale media, verzekeringen, aansprakelijkheid, …
Deze leerrijke uitstappen boden hen ook een helikopterview: ze kregen telkens weer de gelegenheid om een dag lang na te denken over hun eigen project en dat van collega’s.

“We stellen vandaag een groeiende vraag naar beleving op het platteland vast. Dat levert schitterende kansen op voor landbouwers die hun activiteiten willen verbreden.
Toch gebeurt dit in de praktijk nog veel te weinig. De Beleverij wil een katalysator zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen,” verduidelijkt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen.

“Er zijn nochtans heel wat voordelen aan landbouwverbreding,” gaat de gedeputeerde verder. “Het belevingsaanbod zorgt voor extra inkomsten; zo vergroot de zelfredzaamheid van onze landbouwers.
Tegelijkertijd verhoogt het maatschappelijk draagvlak voor hun landbouwactiviteiten. Bekend maakt bemind!”

www.rurant.be

Afbeeldingen