Meldpunt COVID-19 besmettingen

Als lokaal bestuur en lid van de eerstelijnszone Voorkempen, willen we bijdragen tot het snel opsporen van mogelijke COVID-19 besmettingen. Door een snelle opsporing kunnen we samen de verspreiding van het virus afremmen. Daarom richtten de gemeenten van de eerstelijnszone een meldpunt op, voor onze gemeente is dat:

Meldpunten Brecht: 0800 23 310

Neem contact op met het meldpunt als er binnen je vereniging, organisatie of bedrijf:

  • iemand positief testte op COVID-19;
  • er een sterk vermoeden is van iemand met een COVID-19 besmetting, eventueel na overleg met de huisarts;

of wanneer er iemand positief testte in uw school, en er conform de draaiboeken van het onderwijs verhoogde waakzaamheid geboden is.

Het doel van dit meldpunt is dat we zo snel mogelijk de juiste maatregelen kunnen treffen en contactopsporing starten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Eén enkele besmette persoon kan immers, zonder dit te willen, een sneeuwbaleffect veroorzaken. Als u en wij tijdig een inschatting kunnen maken of deze ene persoon mogelijk andere mensen heeft besmet, dan kunnen wij zo snel mogelijk starten met contactopsporing.

De gegevens worden behandeld door ambtenaren die hun deontologische code en de privacy van onze inwoners respecteren.

Alvast bedankt voor uw medewerking. Hopelijk kunnen we samen Corona-uitbraken in onze gemeente voorkomen.

Eerstelijnszone Voorkempen wordt gevormd door de gemeenten Brecht, Zandhoven, Schilde, Zoersel, Wijnegem en Malle.

 

Afbeeldingen