Dyzo, het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden

Dyzo – wat staat voor dynamiseren van de zelfstandige ondernemer - biedt advies en begeleiding aan zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden. Dyzo is daartoe erkend als structurele partner van het Agentschap Innovatie en Ondernemen, de bevoegde dienst voor Economie in het Vlaams Gewest.

De aanpak van Dyzo is integraal en kosteloos voor de ondernemer die er beroep op doet. Naast advies en begeleiding van de finale doelgroep biedt Dyzo als kenniscentrum ook adviezen en opleidingen aan stakeholders (boekhouders, accountants, OCMW’s, CAW’s,…).

  • Hulpvragers dienen zich te wenden tot onze permanentie die tijdens elke werkdag telefonisch bereikbaar is via het gratis nummer 0800 111 06 of via mail via info@dyzo.be
  • Momenteel werken wij graag volledig digitaal en kan de hulpvrager een online vragenlijst invullen via https://app.dyzo.sumoapp.be/nl/file/apply
  • Indien de  hulpvrager niet digitaal onderlegd is kan hij gebruik maken van onze vragenlijst die hij/zij ingevuld overmaakt aan info@dyzo.be. Deze vragenlijst vind je op www.dyzo.be.

 

Afbeeldingen