Belastingvermindering bij kwijtschelding huur handelspand

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur.
In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

Wat zijn de voorwaarden?

Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal 45.000 euro.
De verhuurder moet de huurgelden definitief en vrijwillig kwijtschelden.
De huurder moet een zelfstandige zijn die:

  • ofwel zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent,
  • ofwel als kleine vennootschap of kleine vereniging kan worden aangemerkt conform de geldende wetgeving.

De kwijtschelding moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst die is afgesloten tussen de huurder en de verhuurder.

Wat moet u als verhuurder ondernemen?

  • Stel een schriftelijke overeenkomst voor de kwijtschelding van de huur op. Een modelovereenkomst vindt u hier.
  • Bezorg de schriftelijke overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 aan de FOD Financiën.