'Vlaams beschermingsmechanisme 10' aanvragen

Deze steunmaatregel is specifiek gericht op uitbaters van discotheken, dancings, feestzalen, hotels, eventbedrijven, reisbureaus of personenvervoer via autocars uitbaten.

Deze sectoren bleven nog verplicht gesloten tijdens de zomermaanden of hebben nog steeds aanzienlijke exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen.
Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren worden gerichte ondersteuningsmaatregelen voorzien voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Als exploitatiebeperkingen ingevolge deze coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% over de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 leiden, kan een onderneming steun ontvangen.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-10/wat-is-het-vlaams-beschermingsmechanisme-10 

Afbeeldingen