Marktcommissie

De gemeentelijke marktcommissie waakt over de toepassing van het gemeentelijk marktreglement en adviseert het gemeentebestuur. De commissie is samengesteld uit:

  • schepen voor markten en kermissen ;
  • consulent lokale economie en landbouw ;
  • 4 verkozen afgevaardigden van de marktkramers.

Ze vergadert afhankelijk van de noodwendigheid en blijft voortdurend in contact voor de lopende zaken.