Marktcommissie

De gemeentelijke marktcommissie waakt over de toepassing van het gemeentelijk marktreglement en adviseert het gemeentebestuur. De commissie is samengesteld uit:

  • burgemeester Luc Aerts;
  • schepen voor markten en kermissen Jos Matheeussen;
  • consulente lokale economie en landbouw Sabine Van Eester;
  • 4 verkozen afgevaardigden van de marktkramers: Dirk Van Landuyt, Ive Cornelis, Nancy Van Dyck, Marcel Vochten.

Ze vergadert gemiddeld 3 à 4 keer per jaar en blijft voortdurend in contact voor de lopende zaken.