Machtiging ambulante handel

Een machtiging ambulante handel, of leurkaart, is een vergunning voor het verkopen van goederen en diensten buiten de handelsvestiging.

Je hebt een machtiging nodig als je iets wilt verkopen op een markt of openbare plaats nl.:

 • de natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt
 • de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging
 • de aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen

Er zijn drie soorten machtigingen:

Machtiging als werkgever

Deze machtiging wordt afgeleverd op naam van de werkgever - natuurlijk persoon - of
op naam van de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent.
Een machtiging op naam van de vennootschap wordt toegewezen via de persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Deze machtiging als werkgever geeft je toelating om een activiteit uit te oefenen:

 • ofwel op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument
 • ofwel op alle plaatsen ook ten huize van de consument

Machtiging als aangestelde B

De machtiging als aangestelde B wordt afgeleverd op naam, deze is dus niet uitwisselbaar.
De machtiging als aangestelde B laat de uitoefening van de activiteit toe op alle plaatsen ook ten huize van de consument.

Machtiging als aangestelde A

De machtiging als aangestelde A wordt afgeleverd op naam van de onderneming,
deze is uitwisselbaar tussen verscheidene personen, maar elke persoon die aan ambulante handel doet,
heeft een machtiging ambulante handel nodig. Met deze machtiging kan u niet aan huis verkopen.

Voorwaarden

Je kan een machtiging aanvragen als je:

 • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
 • beschikt over de nodige beroeps- of arbeidskaart of er van vrijgesteld bent
 • als werkgever voldoet aan de kennis van bedrijfsbeheer
 • Wie aan huis wenst te verkopen moet voor de uitoefening van de activiteit ten huize van de consument een attest van goed zedelijk gedrag
  voorleggen of door het parket gemachtigd zijn om de activiteit uit te oefenen.

Onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte:

 • kunnen een machtiging als werkgever of als aangestelde B aanvragen als ze vrijgesteld zijn van een beroepskaart.
 • kunnen een machtiging als aangestelde A aanvragen als ze de juiste arbeidskaart of beroepskaart hebben
  (afhankelijk of hij de activiteit uitoefent als loontrekkende of als zelfstandige) of als zij hiervan vrijgesteld zijn
Procedure

Je vraagt de machtiging ambulante handel aan bij een erkend ondernemersloket.

Wat meebrengen?

 

Prijs

De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.

De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.

De omruiling kost 13 euro per machtiging.
De wijziging of de vervanging van een machtiging als werkgever en een machtiging als aangestelde B kost 50 euro,
en de wijziging of vervanging van een machtiging als aangestelde A kost 100 euro.