Machtiging ambulante handel

Hoe verkrijg je het statuut van kermisuitbater?

Je verkrijgt het statuut van kermisuitbater door een 'machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten' aan te vragen. Die machtiging laat toe om een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten. De uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel (bijvoorbeeld frituren) moeten over een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' beschikken. Zij zijn immers ook gemachtigd om hun activiteit buiten de kermis uit te oefenen op elke plaats waar dit overeenkomstig de wetgeving ambulante activiteiten toegelaten is.

De machtigingen voor ambulante handel worden vanaf 1 april 2014 vervangen door een elektronische versie. De machtiging voor de kermisactiviteiten blijven voorlopig nog in papieren versie bestaan.

Waar vraag je de machtiging aan?

Bij een erkend ondernemingsloket.