Landbouwraad

Omschrijving

De gemeentelijke landbouwraad heeft tot doel het bevorderen van een kwalitatief en integraal landbouwbeleid van de gemeente.

Samenstelling

Tot de adviesraad kunnen alle actoren toetreden die passen binnen het doel van de
adviesraad, met name het bevorderen van een kwalitatief en integraal landbouwbeleid in het belang
van alle inwoners van de gemeente, waaronder:
- Individuele landbouwers
- Vertegenwoordigers van de verschillende sectororganisaties, zowel private als publieke die
  landbouw gerelateerde initiatieven en/of activiteiten ontplooien op het grondgebied van de
  gemeente Brecht. Het effectief lid en plaatsvervangend lid worden vanuit de organisatie
  voorgedragen. Deze plaatsvervanger treedt automatisch in functie bij belet of ziekte van een
  effectief lid.
- Deskundigen inzake landbouw, woonachtig in de gemeente Brecht

Vergaderingen

De landbouwraad komt minstens 3 keer per jaar samen.
Bijkomende vergaderingen worden door de voorzitter samengeroepen op initiatief van de voorzitter en de secretaris van de landbouwraad.