Welzijnscampus Sociaal Huis

Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Openingsuren onthaal: maandag tot vrijdag: 09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur

Alle diensten werken op afspraak, uitgezonderd  voor een eerste gesprek bij de sociale dienst OCMW, daarvoor kan u op vrije consultatie terecht van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en bijkomend op maandag in de namiddag tussen 13.30 en 16.00 en op de avondpermanentie op maandag  tussen 17.30 en 19.00 uur. Tijdens deze avondpermanentie kan u uitzonderlijk ook zonder afspraak terecht op de dienst welzijn en het woonloket.

In de welzijnscampus sociaal huis vindt je volgende diensten terug:

Enkel op afspraak:

  • Opvoedingspunt: enkel op donderdag, afspraak maken kan op 0493 31 01 55
  • VDAB: enkel op maandag, afspraak maken kan op 0800 30 700
  • Woonloket: afspraak maken kan via het onthaal op 03 330 11 20
  • Welzijnsdienst: afspraak maken kan via het onthaal op 03 330 11 20

Zonder afspraak:

  • Sociale dienst OCMW: enkel voor een eerste gesprek zonder afspraak, daarna ook enkel op afspraak
  • Wijkwerk: vrije inloop op donderdagvoormiddag, (op donderdagnamiddag kan ook maar dan op afspraak, dit kan op 0470 56 44 36

 Afgifte van formulieren voor de welzijnsdienst die volledig ingevuld en ondertekend zijn en met de eventuele bijlagen mogen bij afwezigheid van de desbetreffende persoon ook aan de balie afgegeven worden.