Welzijnscampus Het Sluisken

Gasthuisstraat 11, 03 330 11 21 of onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Openingsuren onthaal: maandag tot vrijdag: 09.00 - 16.30 uur. 
Vrije inloop op maandag van 18.00 - 19.00 uur

In welzijnscampus Het Sluisken vind je volgende diensten: 

  • dienstencentrum Het Sluisken
  • dienst pensioenen 
  • zitdag federale pensioendienst (tweemaandelijks) 
  • loket tegemoetkomingen personen met een handicap, aanvraag parkeerkaart, LEIF